Đặt quay số nhanh trên Galaxy S3

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Danh bạ → Danh bạ >> Tùy chọn >> Cài đặt quay số nhanh >> Chọn một số vị trí >> Một danh bạ

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU