Cài đặt giới hạn dữ liệu di động trong Galaxy S3

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Mức sử dụng dữ liệu → Cài đặt giới hạn dữ liệu di động.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU