Phát wifi trên điện thoại Samsung Galaxy Pocket 2

Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động > Trạm phát Wi-Fi > Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi 
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

Cài những ứng dụng khác ngoài CH Play trên Samsung Galaxy Pocket 2

Bật chế độ Không rõ nguồn gốc trong mục Cài đặt > Bảo mật cho phép cài các ứng dụng từ F-store hoặc từ các nguồn khác CH Play
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

Thiết lập tài khoản Samsung trên Samsung Galaxy Pocket 2

Samsung Account >> Nhập Email và Password >> Sign in 
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

Mở chế độ tiết kiệm pin trên Samsung Galaxy Pocket 2

Settings >> Power Saving >> On
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Samsung Galaxy Pocket 2

Cài đặt >> Ngôn ngữ và bàn phím >> Ngôn ngữ
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

Khôi phục cài đặt gốc của Samsung Galaxy Pocket 2

Bạn thao tác vào Settings >> General >> Back up and Reset >> Factory data reset >> Reset device
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

Chức năng Find my mobile trên Samsung Galaxy Pocket 2

Bạn vào Security >> Remotes Controls >> OK >> tích vào User Wireless networks Có thể định vị thiết bị trên PC. (http://findmymobile.samsung.com)
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

Tạo sự kiện với “lich” trên Samsung Galaxy Pocket 2

Chạm vào Lịch  >> Tạo sự kiện >> Sự kiện mới >> nhập một sự kiện với cài đặt lặp lại tùy chọn. Hoặc chạm vào một ngày để chọn và chạm lại vào ngày đó.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

Thiết lập mẫu khóa trên Samsung Galaxy Pocket 2

Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Pocket 2

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU