Hướng dẫn kích hoạt vị trí thời tiết trên Samsung Galaxy On7

vào ngày 19/07/2016 câu trả lời• 149 lượt xem

1. Đầu tiên, ở màn hình chính các bạn ấn vào widget thời tiết để mở ra cửa sổ mới sau đó chọn Đồng ý.

Hướng dẫn kích hoạt vị trí thời tiết trên Samsung Galaxy On7

 

2. Khi chọn xong, chờ khoảng 2-5s (yêu cầu có kết nối mạng) thì thời tiết theo vị trí sẽ được tự động cập nhật như trong hình.

Hướng dẫn kích hoạt vị trí thời tiết trên Samsung Galaxy On7

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU