Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy On7

vào ngày 19/07/2016 câu trả lời• 746 lượt xem

1. Trong phần Cài đặt của máy kéo xuống phía dưới để tìm kiếm Tab Sao lưu và khôi phục cài đặt gốc. Truy cập Tab và trong cài đặt mới chọn Khôi phục cài đặt gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy On7

 

 

2. Ở cửa sổ cài đặt mới chọn Đặt lại điện thoại và sau đó ấn Đồng ý để khôi phục lại cài đặt gốc. Nếu có mật khẩu hãy điền vào để hoàn tất.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy On7

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU