Hướng dẫn gửi ảnh từ Samsung Galaxy Note5 sang máy khác qua Bluetooth

vào ngày 14/05/2016 câu trả lời• 156 lượt xem

Bước 1: Vào Bộ sưu tập

 

 

 

Bước 2: Chọn ảnh bạn muốn gửi

 

 

 

Bước 3: Chọn Chia sẻ

 

 

 

Bước 4: Chọn Bluetooth, chờ máy bật Bluetooth, lưu ý là thiết bị nhận ảnh cũng phải bật sẵn Bluetooth

 

 

 

Bước 5: Chọn thiết bị cần gửi ảnh, ở đây là Samsung Galaxy S7

 

 

 

Bước 6: Chọn chấp nhận trên thiết bị nhận ảnh và đợi tải ảnh hoàn tất

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU