Hướng dẫn ghi chú bằng bút S Pen trên Samsung Galaxy Note5

vào ngày 14/05/2016 câu trả lời• 126 lượt xem

Bước 1: Lấy bút S Pen ra bằng cách hơi ấn nhẹ vào đầu bút

 

Bước 2: Chọn trình ghi chú Action memo (thao tác bằng đầu bút S Pen)

 

 

 

Bước 3: Ghi chú những gì bạn thích

 

 

 

 

Bước 4: Chọn Lưu, như vậy ghi chú của bạn đã được lưu vào S Note

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU