Mua trước trả sau

       Tắt các ứng dụng dịch vụ đang hoạt động

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt cho người phát triển.

        

        

       Bước 2: Chọn Thống kê tiến trình.

        

        

       Bước 3: Màn hình hiển thị các ứng dụng đang hoạt động.

        

        

       Bước 4: Chọn ứng dụng hoặc dịch vụ bạn muốn đóng. Chọn Buộc dừng.

        

        

       Lưu ý: Bạn cần kích hoạt tính năng Tùy chọn nhà phát triển trên thiết bị để tiến hành theo dõi.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU