Hẹn giờ Wi-Fi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm góc phải phía trên màn hình. Chọn Nâng cao.

 

 

Bước 3: Chọn Hẹn giờ Wi-Fi.

 

 

Bước 4: Chọn Đặt thời gian bắt đầu Đặt thời gian kết thúc. Chọn Xong.  

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU