Thiết lập tài khoản thư điện tử trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Applications >> Gmail hoặc Applications >> Email >> Nhập thông tin tài khoản của bạn.

Nhấn vào Next >> Đặt tên tài khoản và tên hiển thị trên tin nhắn gửi đi >> DONE

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU