Kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Trên màn hình Apps >> Settings >> Power saving >> Active Power saving mode 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU