Đăng ký tài khoản Samsung trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Settings >> Accounts >> Add account >> Samsung account > Sign in >> nhập thông tin tài khoản >> Sign in.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU