Thiết lập tài khoản thư điện tử trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

Applications >> Gmail hoặc Applications >> Email >> Nhập thông tin tài khoản của bạn. Nhấn vào Next >> Đặt tên tài khoản và tên hiển thị trên tin nhắn gửi đi >> DONE
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

Đọc sách điện tử trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

Tải về phần mềm cho phép đọc e-book. Ví dụ như Kindle trên Google Store.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

Sử dụng Android Market trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

Applications > Market >> (Accept nếu được hỏi) >> Đăng nhập/đăng ký tài khoản Google >> Tìm ứng dụng mong muốn >> Nhấn Install để tải về và cài đặt ứng dụng.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

Thiết lập khóa lật màn hình như Samsung Galaxy Note 3 Neo

Chạm trên cùng màn hình kéo xuống >> Mở Quick Panel >> Xoay máy tính bảng chiều bạn muốn để khóa >> nhấn vào Auto Rotation(xanh lá – đã khóa hướng).
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

Thiết lập mẫu khóa màn hình Samsung Galaxy Note 3 Neo

Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

Đăng ký tài khoản Samsung trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

Settings >> Accounts >> Add account >> Samsung account > Sign in >> nhập thông tin tài khoản >> Sign in.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

Tải ứng dụng khác CH Play trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

Cài đặt → Bảo mật → Không rõ nguồn gốc.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

Kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

Trên màn hình Apps >> Settings >> Power saving >> Active Power saving mode 
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU