Mua trước trả sau

       Thiết lập tài khoản thư điện tử trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

       Applications >> Gmail hoặc Applications >> Email >> Nhập thông tin tài khoản của bạn. Nhấn vào Next >> Đặt tên tài khoản và tên hiển thị trên tin nhắn gửi đi >> DONE
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

       Đọc sách điện tử trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

       Tải về phần mềm cho phép đọc e-book. Ví dụ như Kindle trên Google Store.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

       Sử dụng Android Market trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

       Applications > Market >> (Accept nếu được hỏi) >> Đăng nhập/đăng ký tài khoản Google >> Tìm ứng dụng mong muốn >> Nhấn Install để tải về và cài đặt ứng dụng.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

       Thiết lập khóa lật màn hình như Samsung Galaxy Note 3 Neo

       Chạm trên cùng màn hình kéo xuống >> Mở Quick Panel >> Xoay máy tính bảng chiều bạn muốn để khóa >> nhấn vào Auto Rotation(xanh lá – đã khóa hướng).
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

       Thiết lập mẫu khóa màn hình Samsung Galaxy Note 3 Neo

       Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

       Đăng ký tài khoản Samsung trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

       Settings >> Accounts >> Add account >> Samsung account > Sign in >> nhập thông tin tài khoản >> Sign in.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

       Tải ứng dụng khác CH Play trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

       Cài đặt → Bảo mật → Không rõ nguồn gốc.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500

       Kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng trên Samsung Galaxy Note 3 Neo

       Trên màn hình Apps >> Settings >> Power saving >> Active Power saving mode 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500