Mua trước trả sau

       Thiết lập mẫu khóa màn hình Samsung Galaxy Note 3

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU