Sử dụng Android Market trên Samsung Galaxy Note 3

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Applications > Market >> (Accept nếu được hỏi) >> Đăng nhập/đăng ký tài khoản Google >> Tìm ứng dụng mong muốn >> Nhấn Install để tải về và cài đặt ứng dụng.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU