Hướng dẫn tạo liên lạc mới trong danh bạ trên Samsung Galaxy J5

vào ngày 10/05/2016 câu trả lời• 154 lượt xem

Để tạo số liên lạc mới trong danh bạ, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1: Từ màn hình chủ > Dạnh bạ.

 

 

Bước 2: Chọn Thêm.

 

 

Bước 3: Nhập tên và số điện thoại cho liên lạc mới > Lưu.

 

 

Sau khi lưu xong, giao diện điện thoại sẽ hiện ra như sau, bạn nhấn vào mũi tên quay lại trên màn hình để quay về danh bạ.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU