Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Samsung Galaxy J5

vào ngày 10/05/2016 câu trả lời• 1.525 lượt xem

Màn hình khóa giúp bạn bảo mật máy tốt hơn. Để tạo màn hình khóa, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1Từ màn hình chủ chọn Ứng dụng.

 

 

Bước 2: Chọn Cài đặt.

 

 

Bước 3: Chọn Màn hình khóa và bảo mật.

 

 

Bước 4: Chọn Kiểu khóa màn hình.

 

 

Bước 5: Chọn kiểu khóa màn hình mà bạn muốn, ví dụ Mẫu hình.

 

 

Bước 6: Vẽ mẫu hình để mở khóa, sau đó nhấn Tiếp tục.

 

 

Bước 7: Vẽ lại mẫu hình một lần nữa và nhấn Xác nhận.

 

 

Bước 8: Đặt mã PIN dự phòng > Nhấn Tiếp tục.

 

 

Bước 9: Nhập lại mã PIN dự phòng > Nhấn OK.

 

 

Bước 10: Chọn tùy chọn hiển thị cho thông báo trên màn hình khóa. Ví dụ: Hiển thị thông báo > Nhấn H.TẤT.

 

 

Sau khi thiết lập xong, mỗi khi mở máy màn hình điện thoại sẽ hiển thị như sau:

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU