Mua trước trả sau

       FILE CỦA BẠN

       Em dùng điện thoại galaxy J3 2016...
       • 1 câu trả lời • vào ngày 25/09/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy J3(LTE) 2016

       Lỗi bộ nhớ hệ thống J3

       Khi di chuyển 1 ứng dụng qua thẻ nhớ bị lỗi và hiện dòng chữ "Không thể di chuyển ứng dụng...
       • 1 câu trả lời • vào ngày 15/09/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy J3(LTE) 2016