Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Samsung Galaxy J2

vào ngày 12/05/2016 câu trả lời• 1.581 lượt xem

Bước 1: Vuốt dọc màn hình theo chiều từ trên xuống để kích hoạt bảng cài đặt nhanh.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Samsung Galaxy J2

 

Bước 2: Chạm để bật hai chế độ Wi-Fi và Vị trí cùng một lúc.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Samsung Galaxy J2 2

 

Bước 3: Trở lại màn hình chính, bạn nhấn vào mục Thời tiết bên cạnh Widget đồng hồ.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Samsung Galaxy J2 6

 

Bước 4: Galaxy J2 sẽ tự động dò tìm tình hình thời tiết ở khu vực của bạn.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Samsung Galaxy J2 10

 

Bước 5: Trở lại màn hình chính, bạn sẽ thấy chế độ thời tiết đã được hiển thị.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Samsung Galaxy J2 234

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU