Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Samsung Galaxy J1 mini

vào ngày 19/05/2016 câu trả lời• 442 lượt xem

Để cài đặt màn hình khóa trên Samsung Galaxy J1 mini, bạn thực hiện các thao tác sau:

 

Bước 1: Vào ứng dụng Cài đặt

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J1 (2016)

 

Bước 2: Vào Màn hình khóa và bảo mật

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J1 (2016)

 

Bước 3: Nhấn vào Kiểu khóa màn hình

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J1 (2016)

 

Bước 4: Chọn thiết lập khóa màn hình mà bạn muốn, ở đây mình chọn Mẫu hình

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J1 (2016)

 

Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu và nhấn Xác nhận

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J1 (2016)

 

Bước 6: Nhập mã PIN dự phòng và nhấn Ok

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J1 (2016)

 

Bước 7: Tùy chọn hiển thị cho thông báo trên màn hình khóa và nhấn hoàn tất

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J1 (2016)

 

Bước 8: Khi hoàn tất quá trình. Mỗi khi truy cập vào điện thoại, bạn sẽ thấy giao diện sau

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên Galaxy J1 (2016)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU