Thiết lập tùy chọn cài đặt nhanh

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn Bảng thông báo.

 

 

Bước 3: Chọn Đặt phím cài đặt nhanh.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU