Nhập văn bản bằng giọng nói

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Messages > Chọn và giữ biểu tượng micro trên bàn phím ảo.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng micro màu đỏ, nói thông điệp muốn gửi.

 

 

Lưu ý: Muốn nhập tiếng việt chọn VI, muốn chọn tiếng anh chọn EN.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU