Kích hoạt tính năng kết thúc cuộc gọi bằng nút nguồn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Khả năng truy cập.

 

 

Bước 2: Chọn Nút nguồn kết thúc cuộc gọi.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU