Khóa màn hình bằng mật khẩu.

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Cài đặt bảo mật.

 

 

Bước 2: Chọn Khóa màn hình.

 

 

Bước 3: Chọn Mật khẩu.

 

 

Bước 4: Nhập mật khẩu.

 

 

Bước 5: Nhập lại mật khẩu vừa nhập.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU