Biến điện thoại thành điểm phát Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Thêm nữa.

 

 

Bước 2: Chọn Chia sẻ mạng di động.

 

 

Bước 3: Chọn Trạm Phát Wi-Fi Di Động.

 

 

Bước 4: Kéo “ON”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU