Bật Screen Mirroring

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bật Screen Mirroring để chia sẻ màn hình trên thiết bị của bạn với màn hình khác.

 

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Connect and share.

 

 

Bước 2: Chọn Screen Mirroring.

 

 

Bước 3: Chọn Turn on.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU