Bật Screen Mirroring

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bật Screen Mirroring để chia sẻ màn hình trên thiết bị của bạn với màn hình khác.

 

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Screen Mirroring.

 

 

Bước 2: Kéo “Bật”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU