Hướng dẫn điều chỉnh thời gian tắt màn hình trên Samsung Galaxy Core Prime

vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 127 lượt xem

Bước 1: Vào Cài đặt

 

 

 

Bước 2: Chọn Màn hình

 

 

 

Bước 3: Chọn Thời gian sáng màn hình

 

 

 

Bước 4: Chọn thời gian theo yêu cầu của bạn (từ 15 giây đến 30 phút)

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU