Lưu bản đồ để sử dụng khi không có kết nối internet

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Maps.

 

 

Bước 2: Nhập vị trí bạn muốn đến vào ô Search.

 

 

Bước 3: Chọn vị trí bạn vừa nhập.

 

 

Bước 4: Chọn Save map to use offline.

 

 

Bước 5: Chọn Save.

 

 

Bước 6: Nhập tên bản đồ bạn muốn lưu, chọn Save.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU