Mua trước trả sau

       Lưu bản đồ để sử dụng khi không có kết nối internet

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Bản đồ.

        

        

       Bước 2: Nhập vị trí bạn muốn đến vào ô Tìm kiếm.

        

        

       Bước 3: Chọn vị trí bạn vừa nhập.

        

        

       Bước 4: Chọn Lưu bản đồ để sử dụng ngoại tuyến.

        

        

       Bước 5: Chọn Lưu.

        

        

       Bước 6: Nhập tên bản đồ bạn muốn lưu, chọn Lưu.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU