Mua trước trả sau

       Hướng dẫn thay đổi Theme trên Samsung Galaxy A7 (2017)

       vào ngày 01/03/2017 câu trả lời• 2.199 lượt xem

       Bạn có thể thay đổi hoàn toàn giao diện Samsung Galaxy A7 (2017) bằng cách thay đổi Theme như sau:

       Bước 1: Chạm giữ vào một phần trống bất kỳ trên màn hình chủ.

        

        

       Bước 2: Chọn Hình nền và Theme.

        

        

       Bước 3: Chọn Theme.

        

        

       Bước 4: Chọn một Theme mà bạn thích, đợi máy tải Theme.

        

        

       Bước 5: Chọn Tải về, đợi máy tải và cài đặt Theme.

        

        

       Bước 6: Chọn Áp dụng.

        

        

       Bước 7: Chọn Áp dụng, đợi máy áp dụng Theme.

        

        

       Như vậy là Theme máy trên Samsung Galaxy A5 (2017) của bạn đã được đổi thành công.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU