Hướng dẫn thay đổi Theme trên Samsung Galaxy A7 (2017)

vào ngày 01/03/2017 câu trả lời• 1.195 lượt xem

Bạn có thể thay đổi hoàn toàn giao diện Samsung Galaxy A7 (2017) bằng cách thay đổi Theme như sau:

Bước 1: Chạm giữ vào một phần trống bất kỳ trên màn hình chủ.

 

 

Bước 2: Chọn Hình nền và Theme.

 

 

Bước 3: Chọn Theme.

 

 

Bước 4: Chọn một Theme mà bạn thích, đợi máy tải Theme.

 

 

Bước 5: Chọn Tải về, đợi máy tải và cài đặt Theme.

 

 

Bước 6: Chọn Áp dụng.

 

 

Bước 7: Chọn Áp dụng, đợi máy áp dụng Theme.

 

 

Như vậy là Theme máy trên Samsung Galaxy A5 (2017) của bạn đã được đổi thành công.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU