Hướng dẫn lưu số mới vào danh bạ trên Samsung Galaxy A5

vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 251 lượt xem

Bước 1: Truy cập ứng dụng Danh bạ trên màn hình chính

 

Hướng dẫn lưu số mới vào danh bạ trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng người kèm dấu cộng như hình

 

Hướng dẫn lưu số mới vào danh bạ trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 3: Chọn vị trí lưu

 

Hướng dẫn lưu số mới vào danh bạ trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 4: Nhập thông tin liên lạc mới và nhấn Lưu

 

Hướng dẫn lưu số mới vào danh bạ trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 5: Hoàn tất

 

Hướng dẫn lưu số mới vào danh bạ trên Galaxy A5 (2016)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU