Bật chế độ đa cửa sổ

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Đa cửa sổ.

 

 

Bước 2: Kéo “Bật”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU