Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

vào ngày 10/05/2016 câu trả lời• 474 lượt xem

Người dùng có thể xóa chế độ quét vân tay bằng cách thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Vào Cài đặt

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 2: Chọn Màn hình khóa và bảo mật

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 3: Chọn Vân tay

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 4: Quét vân tay để đăng nhập, hoặc chọn Mật mã dự phòng và nhập mật mã vào

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 5: Chọn Sửa

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 6: Chọn vân tay đã đăng ký

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 7: Chọn Nhiều hơn

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

 

Bước 8: Chọn Xóa

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

 

Note: Nếu chế độ vân tay được đặt làm khóa màn hình, chế độ khóa màn hình sẽ trở về mặc định là vuốt để mở

 

Hướng dẫn xóa dấu vân tay đã đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU