Thiết lập tùy chọn cài đặt nhanh

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.

 

 

Bước 2: Chọn Notification panel.

 

 

Bước 3: Chọn Set the quick setting buttons.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU