Mua trước trả sau

       Thiết lập trả lời nhanh cuộc gọi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cuộc gọi.

        

        

        Bước 2: Chọn Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi.

        

        

       Bước 3: Chọn mẫu trả lời nhanh.

        

        

       Bước 4: Chọn Lưu.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU