Thiết lập trả lời nhanh cuộc gọi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cuộc gọi.

 

 

 Bước 2: Chọn Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi.

 

 

Bước 3: Chọn mẫu trả lời nhanh.

 

 

Bước 4: Chọn Lưu.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU