Kích hoạt chế độ gỡ lỗi USB

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt cho người phát triển.

 

 

Bước 2: Chọn Chế độ USB debug.

 

 

Bước 3: Chọn “OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU