Sử dụng ứng dụng Bản đồ chỉ đường

Bước 1: Bạn truy cập Bản đồ.     Bước 2: Chọn biểu tượng chỉ đường góc phải phía trên màn hình.     Bước 3: Nhập điểm bạn xuất phát vào ô Chọn điểm xuất phát.     Lưu &ya
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Bật chế độ siêu tiết kiệm pin

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chế độ siêu tiết kiệm pin.     Bước 2: Chọn Chế độ siêu tiết kiệm pin.     Bước 3: Chọn “Bật”.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Tắt ứng dụng không cần thiết trên máy

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Quản lý ứng dụng.     Bước 2: Vuốt sang phía bên phải, chọn TẤT CẢ.     Bước 3: Chọn ứng dụng muốn tắt, chọn “Tắt”.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Vô hiệu hóa các hiệu ứng động giúp tiết kiệm pin

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt cho người phát triển.     Bước 2: Chọn Tỉ lệ hoạt ảnh cửa sổ > Hoạt ảnh tắt.     Bước 3: Chọn Tỉ lệ hoạt ảnh chuyển tiếp > Hoạt ảnh tắt.     Bước 4: Chọn Tỉ lệ th
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Khóa màn hình bằng mật khẩu

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Màn hình khóa.     Bước 2: Chọn Khóa màn hình.     Bước 3: Chọn Mật mã.     Bước 4: Nhập mật khẩu mà bạn muốn đặt, chọn Tiếp tục. &
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Điều chỉnh thời gian hiển thị màn hình

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Màn hình.     Bước 2: Chọn Thời gian sáng màn hình.     Bước 3: Chọn thời gian hiển thị mà bạn muốn.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Bật Screen Mirroring

Bật Screen Mirroring để chia sẻ màn hình trên thiết bị của bạn với màn hình khác.   Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Screen Mirroring.     Bước 2: Kéo “Bật”.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Kích hoạt chế độ gỡ lỗi USB

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt cho người phát triển.     Bước 2: Chọn Chế độ USB debug.     Bước 3: Chọn “OK”.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Khôi phục cài đặt gốc trên máy

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Sao lưu và cài đặt lại.     Bước 2: Chọn Khôi phục cài đặt gốc.     Bước 3: Chọn Đặt lại thiết bị.     Lưu ý: Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thực h
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

Thiết lập trả lời nhanh cuộc gọi

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cuộc gọi.      Bước 2: Chọn Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi.     Bước 3: Chọn mẫu trả lời nhanh.     Bước 4: Chọn Lưu.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy A3

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU