Mua trước trả sau

       Thêm tài khoản Google/ Gmail trên máy Protab Kids

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Từ màn hình chủ Home bạn chọn Settings >>> Accounts & sync >>> Add account chọn Google / Gmail >>> Nhập user và password tài khoản.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU