Thay đổi hình nền trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Trên màn hình Home >>> Nhấn giữ vào vị trí trống tới khi xuất hiện Menu chọn >>> Select wallpaper from, chọn một hình ảnh yêu thích từ máy, Wallpapers.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU