Tắt các ứng dụng đang chạy Protab Kids

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

1. Bấm và giữ "Recently Used Apps Button".

2. Khi bạn đã tìm thấy ứng dụng bạn muốn đóng, chạm vào ứng dụng và kéo nó về phía bên phải.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU