Install file APK trên máy Protab Kids

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Để có thể cài đặt file APK trên máy bạn: Truy cập settings >>> Security >>> Unknown sources. Sau đó trở lại file và tiến hành cài đặt

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU