Cập nhật hệ thống cho máy tính bảng Protab Kids

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Settings > About tablet > System update > Check Update. Nếu có bản cập nhật, máy tính sẽ tải về và cài đặt.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU