Thay đổi hình nền trên máy

Trên màn hình Home >>> Nhấn giữ vào vị trí trống tới khi xuất hiện Menu chọn >>> Select wallpaper from, chọn một hình ảnh yêu thích từ máy, Wallpapers.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Bật/ Tắt máy Protab Protab Kids

Để mở máy bạn nhân giữ phím ‘Power button’ mãi đến khi màn hình máy sáng lên thì thả tay ra và làm tương tự để tắt máy.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Thêm tài khoản Google/ Gmail trên máy Protab Kids

Từ màn hình chủ Home bạn chọn Settings >>> Accounts & sync >>> Add account chọn Google / Gmail >>> Nhập user và password tài khoản.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Thay đổi ngôn ngữ hệ thống Protab Kids

Truy cập Settings >>> Language & input >>> Language
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Kết nối wifi trên máy Protab Kids

Bạn truy cập Cài đặt >>> Wireless & Network >>> Wifi , chọn On/Off.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Kết nối 3G trên máy tính bảng Protab Kids

Bạn truy cập Menu Settings >>> kéo xuống Wireless & networks >>> More....>>> Mobile networks.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Install file APK trên máy Protab Kids

Để có thể cài đặt file APK trên máy bạn: Truy cập settings >>> Security >>> Unknown sources. Sau đó trở lại file và tiến hành cài đặt
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Kết nối với một mạng không dây với SSID ẩn trên Protab Kids

Vào Setting -> Wifi và bật kết nối wifi lên. Thiết bị sẽ hiển thị tất cả các mạng wifi trong phạm vi. Bấm Add mạng Wi-Fi. Nhập SSID mạng. Chọn kiểu Security type của bạn đang sử dụng.  Nhập mật khẩu mạng và bấm "Save".
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Cập nhật hệ thống cho máy tính bảng Protab Kids

Settings > About tablet > System update > Check Update. Nếu có bản cập nhật, máy tính sẽ tải về và cài đặt.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

Tắt các ứng dụng đang chạy Protab Kids

1. Bấm và giữ "Recently Used Apps Button". 2. Khi bạn đã tìm thấy ứng dụng bạn muốn đóng, chạm vào ứng dụng và kéo nó về phía bên phải.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Protab Kids

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU