Thiết lập thời gian chờ của màn hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.

 

 

Bước 2: Chọn Screen timeout.

 

 

Bước 3: Chọn Screen timeout mà bạn muốn.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU