Phát Wi-Fi qua kết nối Bluetooth.

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chia sẻ kết nối internet và điểm truy cập di động.

 

 

Bước 2: Chọn Kết nối Bluetooth internet.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU