Cài đặt ứng dụng Barcode Scanner trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Ứng dụng Barcode Scanner (Quick Respond Code: mã phản ứng nhanh) cho phép bạn tìm kiếm và xác nhận nhanh thông tin về sản phẩm, ứng dụng, website mà bạn cần.

 

Bước 1: Bạn truy cập Barcode Scanner.

 

 

Bước 2: Bạn thực hiện việc quét mã vạch Barcode Scanner bằng cách hướng camera vào khu vực có mã vạch.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU