Tắt GPS để tiết kiệm pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Location services.

 

 

Bước 2: Bỏ chọn Use GPS satellites.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU