Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Oppo R7s

vào ngày 20/05/2016 câu trả lời• 169 lượt xem

Để cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Oppo R7s, bạn hãy thực hiện theo phương pháp sau:

Bước 1: Chạm để bật cả hai chế độ Wi-Fi và GPS trong bảng Cài đặt nhanh

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Oppo R7s 1

 

Bước 2: Trở lại màn hình chính, chạm vào phần Thời tiết bên cạnh Widget đồng hồ.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Oppo R7s 3

 

Bước 3: Chờ thiết bị xác nhận địa điểm và thông báo thời tiết cho khu vực của bạn.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Oppo R7s 6

 

Bước 4: Trở lại màn hình, Oppo R7s đã thông báo thời tiết cho bạn.

Hướng dẫn cài đặt thời tiết cho vị trí hiện tại trên Oppo R7s 78

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU