Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus

vào ngày 20/05/2016 câu trả lời• 149 lượt xem

Để sử dụng tính năng bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus, bạn thực hiện theo các thao tác dưới đây.


Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Trung tâm bảo mật trên màn hình chủ 

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus


 
Bước 2: Chọn Quyền bảo mật 

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus


 
Bước 3: Chọn Mã hóa ứng dụng 

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus


 
Bước 4: Bật tính năng Mã hóa ứng dụng (Máy sẽ yêu cầu mở chế độ mở khóa) 
 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus


 
Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu để xác nhận ứng dụng được bảo vệ.

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus
 

Bước 6: Sau đó bạn chọn Mã hóa ứng dụng, chọn các ứng dụng muốn bảo vệ và thoát ra

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus

 
 
Bước 7: Hoàn tất và trải nghiệm

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên OPPO R7 Plus

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU