Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO R7 Plus

vào ngày 20/05/2016 câu trả lời• 160 lượt xem

Để cài đặt màn hình khóa cho OPPO R7 Plus, bạn thực hiện các thao tác ngay dưới đây:


Bước 1: Vào ứng dụng Cài đặt
 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO R7 Plus


Bước 2: Chọn An toàn và Bảo mật

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO R7 Plus


  
Bước 3: Chọn Khóa màn hình

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO R7 Plus


  
Bước 4: Thiết lập loại mật khẩu mà bạn muốn sử dụng, ở đây mình chọn mật khẩu mẫu hình

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO R7 Plus


  
Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu và nhấn Ok

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO R7 Plus


 
Bước 6: Và đây là giao diện màn hình khóa sau khi đã thiết lập cài đặt.

 

Hướng dẫn cài đặt màn hình khóa trên OPPO R7 Plus

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU