Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

vào ngày 06/05/2016 câu trả lời• 376 lượt xem

Để sử dụng tính năng bảo mật ứng dụng trên Oppo Neo 7, bạn thực hiện theo các thao tác dưới đây.

 

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Trung tâm bảo mật trên màn hình chủ

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

 

Bước 2: Chọn Quyền bảo mật

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

 

Bước 3: Chọn Mã hóa ứng dụng

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

 

Bước 4: Bật tính năng Mã hóa ứng dụng (Máy sẽ yêu cầu mở chế độ mở khóa)

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

 

Bước 5: Nhập 2 lần mật khẩu để xác nhận ứng dụng được bảo vệ.

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

 

Bước 6: Chọn các ứng dụng muốn bảo vệ và thoát ra

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

 

Bước 7: Và bây giờ, nếu bạn hoặc ai đó muốn truy cập vào một trong hai ứng dụng này. Hệ thống sẽ yêu cầu mật khẩu để mã hóa.

 

Hướng dẫn thiết lập bảo mật ứng dụng trên Neo 7

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU